Kursinnhold

DEL 1: INNLEDNING

Port 1: Giftig frukt fra identitets-tyveriet

Video 1: Den kristne koblingen til Nazi Holocaust – A

Video 2: Den kristne koblingen til Nazi Holocaust – B

Port 2: Drap i Kristi navn

Video 1: Å kjempe mot erstatnings-teologi

Video 2: Et veikryss i tiden – A

Video 3: Et veikryss i tiden – B

Port 3: Takle det femhodede monsteret

Video 1: Det hemmelige våpenet mot antisemittisme – A

Video 2: Det hemmelige våpenet mot antisemittisme – B

Video 3: Det hemmelige våpenet mot antisemittisme – C

Video 4: Helbredelse i Yeshuas navn

Video 5: Vårt vitnesbyrds ord

DEL 2: Å UTSLUKKE ÅNDEN

Port 4: Tapet av salvelsen

Video 1: Ikke-forhandlingsbare #1: Mitt Navn – A

Video 2: Ikke-forhandlingsbare #1: Mitt Navn – B

Video 3: Ikke-forhandlingsbare #1: Mitt Navn – C

Video 4: Prisen for vekkelse

Video 5: Omvendelse er Teshuva

Port 5: Salvelsens tilbakekomst

Video 1: Bo sammen i enhet

Video 2: Salvelsen gjør oss fri

Port 6: Hvor høyt jeg elsker Din Ånd

Video 1: Profetiens Ånd – A

Video 2: Profetiens Ånd – B

Video 3: La oss få tilbake kraften! – A

Video 4: La oss få tilbake kraften! – B

Video 5: La oss få tilbake kraften! – C

DEL 3: ISRAEL & ANTISEMITTISME

Port 7: Israel vår mor

Video 1: Ikke-forhandlingsbare #4: Mitt Israel – A

Video 2: Ikke forhandlingsbare #4: Mitt Israel – B

Video 3: Lengsel etter Sion – A

Video 4: Lengsel etter Sion – B

Video 5: Guddommelig justering for å komme på linje med Israel – A

Video 6: Guddommelig justering for å komme på linje med Israel – B

Video 7: Guddommelig justering for å komme på linje med Israel – C

Video 8: La Mor Israel velsigne deg

Port 8: Vende tilbake til Guds uforfalskede Ord

Video 1: Ikke-forhandlingsbare #3: Min Torah – A

Video 2: Ikke-forhandlingsbare #3: Min Torah – B

Video 3: Ikke-forhandlingsbare n#3: Min Torah – C

Video 4: Hva er den nye pakt?

Video 5: De ti bud – A

Video 6: De ti bud – B

Port 9: Forvirring og antisemittisme

Video 1: Ikke-forhandlingsbare #2: Mine Moadim – A

Video 2: Ikke-forhandlingsbare #2: Mine Moadim – B

Video 3: Ikke-forhandlingsbare #2: Mine Moadim – C

Video 4: David og Goliat – A

Video 5: David og Goliat – B

Video 6: David og Goliat – C

DEL 4: ET EXODUS FRA RELIGION

Port 10: Kristen forfølgelse og antisemittisme

Video 1: Hitlers barn

Video 2: Pakts navnet

Port 11: Israels gjenopprettelse

Video 1: Ikke-forhandlingsbare #5: Mitt Land – A

Video 2: Ikke-forhandlingsbare #5: Mitt Land – B

Video 3: Betydningen av Sion

Video 4: Israels tidslinje – A

Video 5: Israels tidslinje- B

Video 6: Kampen om Jerusalem – A

Video 7: Kampen om Jerusalem – B

Port 12: Nasjonenes dom

Video 1: Den himmelske målesnoren – A

Video 2: Den himmelske målesnoren – B

Video 3: Plager & antisemittisme – A

Video 4: Plager & antisemittisme – B

Video 5: Dommens dal – A

Video 6: Dommens dal – B