Kursuse sisu

1. OSA: SISSEJUHATUS

Värav 1: Identiteedivarguse mürgine vili

Video 1: Kristluse seos natside holokaustiga – A

Video 2: Kristluse seos natside holokaustiga – B

Värav 2: Tapmine Kristuse nimel

Video 1: Võitlus asendusteoloogiaga

Video 2: Ajastu ristteel – A

Video 3: Ajastu ristteel – B

Värav 3: Võitlus viiepealise koletise vastu

Video 1: Salarelv antisemitismi vastu – A

Video 2: Salarelv antisemitismi vastu – B

Video 3: Salarelv antisemitismi vastu – C

Video 4: Tervendamine Jeshua nimes

Video 5: Meie tunnistuse sõna

2. OSA: VAIMU KUSTUTAMINE

Värav 4: Võidmise kaotamine

Video 1 – Mitteläbiräägitavad #1: Minu nimi A

Video 2 – Mitteläbiräägitavad #1: Minu nimi B

Video 3 – Mitteläbiräägitavad #1: Minu nimi C

Video 4: Ärkamise hind

Video 5: Meeleparandus on teshuva

Värav 5: Võidmise tagasitulek

Video 1: Elades ühtsuses

Video 2: Võidmine vabastab meid

Värav 6: Kuidas ma armastan sinu Vaimu

Video 1: Prohvetluse vaim – A

Video 2: Prohvetluse vaim – B

Video 3: Võtame väe tagasi – A

Video 4: Võtame väe tagasi – B

Video 5: Võtame väe tagasi – C

3. OSA: IISRAEL & ANTISEMITISM

Värav 7: Meie ema Iisrael

Video 1 – Mitteläbiräägitavad #4: Minu Iisrael – A

Video 2 – Mitteläbiräägitavad #4: Minu Iisrael – B

Video 3: Igatsus Siioni järele – A

Video 4: Igatsus Siioni järele – B

Video 5: Jumalik joondumine Iisraeliga – A

Video 6: Jumalik joondumine Iisraeliga – B

Video 7: Jumalik joondumine Iisraeliga – C

Värav 8: Lase ema Iisraelil sind õnnistada

Värav 8: Naastes Jumala sõna juurde

Video 1 – Mitteläbiräägitavad #3: Minu Toora – A

Video 2 – Mitteläbiräägitavad #3: Minu Toora – B

Video 3 – Mitteläbiräägitavad #3: Minu Toora – C

Video 4: Mis on Uus Leping?

Video 5: Kümme käsku – A

Video 6: Kümme käsku – B

Värav 9: Ülbus ja antisemitism

Video 1 – Mitteläbiräägitavad #2: Minu moadim – A

Video 2 – Mitteläbiräägitavad #2: Minu moadim – B

Video 3 – Mitteläbiräägitavad #2: Minu moadim – C

Video 4: Taavet ja Koljat – A

Video 5: Taavet ja Koljat – B

Video 6: Taavet ja Koljat – C

4. OSA: VÄLJUMINE RELIGIOONIST

Värav 10: Identiteedi segadus ja antisemitism

Video 1: Hitleri laps

Video 2: Lepingu-nimi

Värav 11: Iisraeli taastamine

Video 1 – Mitteläbiräägitavad #5: Minu maa – A

Video 2 – Mitteläbiräägitavad #5: Minu maa – B

Video 3: Sionismi tähendus

Video 4: Iisraeli ajajoon – A

Video 5: Iisraeli ajajoon – B

Video 6: Lahing Jeruusalemma pärast – A

Video 7: Lahing Jeruusalemma pärast – B

Värav 12: Kohtumõistmine rahvaste üle

Video 1: Jumalik loodinöör – A

Video 2: Jumalik loodinöör – B

Video 3: Katkud ja antisemitism – A

Video 4: Katkud ja antisemitism – B

Video 5: Kohtumõistmise org – A

Video 6: Kohtumõistmise org – B