Missioon

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad,
Panen vande alla need, kes sind neavad
ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”

(1Ms 12:3)
1. Moosese 12:3 alusele rajatud GRI on eesrindlik õppeplatvorm, mis paljastab asendusteoloogiasse juurdunud vihkamise juutide vastu.
GRI paljastab viiepealise antisemitismi koletise ja õpetab inimesi, kuidas see hävitada. Nende peade eemaldamine taastab esimese sajandi Messia kogu kiriku jaoks.

Mõistke, et juutide vihkamine on vastupidine Jumala tahtele.

Kursuse jooksul omandad sügava arusaamise juudi rahva ja Iisraeli elulisest rollist Jumala päästeplaanis.

Saavuta võit antisemitismi üle, mille juured on sügaval

Reisi läbi 12 värava ja avasta tõde Messia ja tema rahva kohta. Pärast GRI lõpetamist saad ametliku tunnistuse, mis kinnitab kursuse läbimist.