Uppdrag

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

(Första Moseboken 12:3 SFB98)
Baserat på Första Moseboken 12:3 är GRI den första utbildningsplattformen som exponerar hatet emot det judiska folket på grund av ersättningsteologin.
GRI blottar antisemitismens femhövdade monster och lär ut hur man avväpnar det. Att avlägsna varje huvud kommer att återställa första århundradets Messias till kyrkan.

Inse att judehat är raka motsatsen till Guds vilja.

När du går kursen kommer du att förstå vilken viktig roll judarna och Israel har i Guds försoningsplan.

Övervinn antisemitismens djupa rötter.

Ta dig igenom de 12 portarna och upptäck sanningen om Messias och Hans folk. När du avslutat kursen kommer du att få ett offentligt certifikat som bekräftar din examen.