Recensioner från läsarna

Jag har boken, och under min läsning kunde jag känna hur den Helige Ande förändrade mig på insidan. Jag har följt Jesus i över 40 år, men sedan jag läst den här boken har hela min vandring med honom förändrats totalt, eftersom jag nu känner honom både som Yeshua och vet Hans sanna identitet. Jag rekommenderar verkligen den här boken om du uppriktigt vill lära känna din frälsare.
Colin Richard, Storbritannien
Den här boken är obligatorisk läsning för alla troende som söker sanningen av hela sitt hjärta. Boken är en uppmaning till alla troende att bli informerade om, att tillåta den Helige Ande att uppenbara sanningen om evangeliet ifrån Sion. Det finns ett stort behov ibland oss att känna till den heliga skrifts historiska och kulturella sammanhang. Först då kan vi förkasta alla lögnerna i ersättningsteologin och övervinna antisemitismen som med sitt gift har förorenat hela mänskligheten. “ni ska förstå sanningen och sanningen kommer att göra er fria” (Joh 8:32).
Maritza Gotelli, Peru
Boken förklarar hur kyrkan skildes från sina judiska rötter och allt judiskt, vilket resulterade i växande antisemitism. Författaren förklarar också hur tron och livet i det första århundradets församling var före denna skilsmässa, och hur Israels Gud vill återställa sin kyrka till samma tro, kraft och härlighet. Den här boken är också en kraftfull källa till kunskap för alla som vill bekämpa antisemitism!
Pastor Hanne Hansen, Norge
När vargar i fårakläder har kommit in i den här världens kyrkor, har de fört in lögner och bedrägerier som de blandat med sanningen. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda, men Yeshua har kommit för att de ska ha liv ja liv i överflöd (Joh 10:10). Identitetsstöldens 12 portar eliminerar fiendens hela nätverk av lögner. Den här boken leder dig till grundlig utrensning genom omvändelseböner, du kommer då att finna Yeshua, den judiske Messias.
Serena Yang, Taiwan
Den här boken kommer antingen att göra dig så ilsken och arg att du vill bränna den, eller så kommer du bli kär i den judiske Messias Yeshua och hans judiska familjs sanna identitet. Ingen kan förbli ljummen efter att ha läst den. Till slut kommer du att glädja dig över YHVH, Israels Helige.
Eicha Lohmus, Estland
Tecken och under var vanliga i den tidiga kyrkan men kraften stals ifrån de troende. Hurdå? Genom att ändra vår Herres identitet. Denna identitetsstöld avslöjas och beskrivs tydligt i denna genombrottsbok. Den kommer att öppna ögonen och svara på många frågor samt återställa vår tros sanna grund såsom den gavs till Yeshuas lärjungar av vår judiske Messias. Ett måste att läsa för dem som söker en segerrik vandring med Honom!
Pastor Debra Barnes, USA
Att möta Messias som jude har förändrat mitt liv totalt och har lett till helande och återställande av min egen identitet. Det är en sådan lättnad att bli av med religionen och istället ha en relation med den judiske Yeshua. Endast Han kunde befria mig från antisemitismens gift, som varit gömt i de flesta av de kristna doktriner jag har anammat sedan jag var barn. Den här boken är en ögonöppnare och om du är villig att se sanningen kommer du också att bli fri.
Hadassah Danielsbacka, Finland
“Identitetsstölden” avslöjar grundorsaken både till stölden av den judiske Messias identitet och vår identitet i Honom. Den här boken kommer definitivt att hjälpa den person som är vilsen i sin egen identitet att återställas till Skaparens ursprungliga identiteten som YHVH avsåg för honom/henne redan från början. Genom att läsa boken förstod jag att tjuven som stal Messias identitet är ett femhövdat monster: Den demoniska andefursten kallad anti-Mesitojus använder fem bedrägeriområden: anti-Messias, anti-Israel, anti-Torah, anti-judisk, och anti-Sion. Jag rekommenderar den här boken till alla människor, både judar, kristna och icke-kristna.
Pastor Dawid Yosef Lee, Malaysia
Kungarikets sanningar är avslöjade av ärkebiskop Dominiquae Bierman. De är som kristallklart vatten som rinner hela vägen från Sions rena brunn. Undervisningen är ett skarpt svärd åtföljt av gudagiven auktoritet för att separera själ och ande och konfrontera allt “i köttet”, all ljummenhet och allt självbedrägeri. Boken går verkligen på djupet och visar de blinda fläckarna i ditt tänkesätt, din teologi och ditt trossystem. Om du älskar sanningen kommer du att älska detta! “Identitetsstölden” och GRI onlinekurs bygger upp dig och ger dig ännu mer hunger efter sanningen, Yeshua den judiska Messias och evangeliet från Sion.
Apostle Sana Enroos, Sverige
Boken “Identitetsstölden” och GRI-kursen är en väckarklocka för både kyrkan och världen. Min syn på hur antisemitism har påverkat judarna och nationerna genom historien fram tills idag har förändrats. Jag har fått tillbaka den första kärleken till Israel och börjat förstå det judiska folkets situation på en djupare nivå och vad de har gått igenom. Den här boken måste läsas av alla kristna, judar och icke-troende för att omskola dem och lära dem om antisemitism och avslöja detta onda femhövdade monster.Vi måste ta ställning emot det.
Marie-Louise Andersson, Sverige
Jag fick den här boken genom min pappa, som skulle läsa den och delta i gratiskursen. Av nyfikenhet började jag själv läsa den. Min kristna bakgrund gjorde mig förvånad över att få reda på flera saker relaterade till kristendomen och vad vi har trott oss veta om Israel, judar och Messias. Jag är glad och tacksam för att den Helige Ande avslöjade/svarade på många frågor jag hade (genom denna bok). Nu har jag påbörjat mina ständiga studier, min efterforskning för att komma mer i kontakt med sanningen och de sanna avsikter som vår himmelske Fader har för oss. Den här boken hjälpte mig också att förstå mycket mer av Yeshuas sanna identitet. Jag kommer definitivt att fortsätta läsa de böcker som rekommenderas och skrivits av ärkebiskop Dr Dominiquae Bierman. Tack. Många välsignelser.
Aaron Vargas, Costa Rica