Reviews from the readers

Selle raamatu lugemise ajal tundsin, kuidas Püha Vaim muudab mind seestpoolt. Olen Jeesust järginud üle 40 aasta, kuid alates selle raamatu lugemisest on kogu mu vaimne elu täielikult muutunud, kuna tunnen teda nüüd kui juudi Messiat Jeshuat ja tema tegelikku identiteeti. Soovitan seda raamatut lugeda kõigile neile, kes soovivad siiralt tunda oma lunastajat.
Colin Richard, Suurbritannia
See raamat on kohustuslik lugemine kõigile usklikele, kes kogu südamest tõde otsivad. See on üleskutse kõigile usklikele, võita teadmatus Siionis alguse saanud evangeeliumi tõe kohta ja lasta Pühal Vaimul see avaldada. Enamusel meist on tõsine vajadus tunda rohkem Piibli ajaloolist ja kultuurilist konteksti. Alles siis võime kukutada kõik asendusteoloogia valed ja ületada antisemitismi, mis oma mürgiga on saastanud kogu inimkonda. "Ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks.” (Johannese 8:32).
Maritza Gotelli, Peruu
Raamat selgitab, kuidas kirik lahutati juudi juurtest ja kõigest juudilikust, mille tulemuseks on kasvav antisemitism. Autor selgitab ka seda, milline oli usuelu 1. sajandi algkoguduses enne seda lahutust, ja kuidas Iisraeli Jumal soovib taastada usklike ühenduse – kiriku/koguduse algse usu, jõu ja hiilguse. See raamat on ka võimas teadmiste allikas kõigile, kes soovivad võidelda antisemitismi vastu!
Pastor Hanne Hansen, Norra
Kui hundid lammaste riideis sisenevad selle maailma kirikutesse, toovad nad sisse tõega segatud valet ja pettust. Varas tuleb ainult varastama, tapma ja hävitama, Jeshua tuleb aga andma meile elu ja kõike ülirohkesti (Johannese 10:10). “Identiteedivarguse” 12 väravat lasevad õhku kogu vaenlase valevõrgustiku. See raamat juhatab sind läbi meeleparanduse palvete põhjalikule puhastamisele ja juudi Messia Jeshua leidmisele.
Serena Yang, Taiwan
See raamat kas ajab sind vihale, tekitab soovi see põlema panna või paneb jäägitult armuma juudi Messia Jeshua ja tema juudi perekonna tõelisse identiteeti. Keegi ei saa pärast selle lugemist leigeks jääda. Aga lõpuks ilutsed sa JHVH tõttu, kiitled Iisraeli Püha tõttu! (Jesaja 41:16)
Eicha Lõhmus, Eesti
Imed ja tunnustähed olid algkoguduse seas tavalised, kuid see vägi varastati usklikelt. Kuidas? Muutes meie Isanda identiteeti. See identiteedivargus on selles läbimurderaamatus paljastatud ja selgelt välja toodud. Raamat avab silmad ja vastab paljudele küsimustele, taastades meie tõelise usu aluse, mis anti juudi Messia Jeshua jüngritele. Selle raamatu lugemine on kohustuslik kõigile neile, kes soovivad käia võidus koos Jeshuaga!
Reverend Debra Barnes, USA
Kohtumine Messiaga kui juudiga, on mu elu täielikult muutnud ning toonud tervenemise ja identiteedi taastamise. Milline kergendus on vabaneda religioonist ja suhelda hoopis juudi Jeshuaga. Ainult tema suutis mind vabastada antisemitismi mürgist, mis on peidus enamikus kristlikes doktriinides, mida mulle oli lapsest saadik õpetatud. See raamat on silmade avaja ja kui oled valmis tõde nägema, saad ka sina vabaks.
Hadassah Danielsbacka, Soome
“Identiteedivargus” paljastab juudi Messia identiteedivarguse peamise põhjuse ja meie identiteedi temas. See raamat aitab oma identiteedi kaotanud inimesel taastada algne identiteet, mille Looja JHVH talle loomise algusest peale kavatses anda. Raamatut lugedes sain aru, et Messia identiteedi varas on viie peaga koletis anti-MESITOJUS, kes tegutseb viie pettusevaldkonna kaudu: Messia vastane, Iisraeli vastane, Toora vastane, juutide vastane ja Siioni vastane. Soovitan seda raamatut kõigile inimestele, nii juutidele, kristlastele kui ka mittekristlastele.
Pastor Dawid Yosef Lee, Malaisia
Peapiiskop Dominiquae Biermani avaldatud tõde kuningriigist on nagu kristallselge vesi, mis voolab Siioni puhtast kaevust. See õpetus on nagu terav mõõk, millega kaasneb Jumala antud meelevald eraldada hing ja vaim, seistes silmitsi kogu lihalikkuse, leiguse ja enesepettusega. See tungib sügavale, tuues esile sinu mõtteviisi ja usuliste veendumuste pimeala. Kui sa armastad tõde, siis armastad ka seda sõnumit! „Identiteedivargus” ja GRI veebikursus ehitavad sind üles ja tekitavad veelgi suuremat nälga Siionis alguse saanud tõe, juudi Messia Jeshua ja evangeeliumi järele.
Apostle Sana Enroos, Rootsi
Raamat "Identiteedivargus" ja GRI kursus on äratus kirikule/kogudusele ja maailmale. Minu seisukoht selle kohta, kuidas antisemitism on mõjutanud juute ja rahvaid kogu ajaloo vältel, on muutunud. Olen saanud tagasi esimese armastuse Iisraeli vastu ning hakanud juudi rahva olukorda ja seda, mida nad on läbi elanud, sügavamalt mõistma. Seda raamatut peab lugema iga kristlane, juut ja uskmatu, et saada arusaamist antisemitismi kohta ning paljastada see viiepealine koletis. Me peame sellele vastu astuma.
Marie-Louise Andersson, Rootsi
I came to this book through my Dad, who was going to read it and engage into its course provided for free. Out of curiosity I started it myself. Coming from a Christian background, I was astonished to find out several things related to Christianity and what we've known from Israel, Jews and the Messiah. I am happy and grateful that the Holy Spirit revealed/answered (through this book) a lot of questions I had. Now I've begun my constant study and research to come into more contact with the truth and true intentions our Heavenly Father has for us. This book also helped me understand much more of the true identity of Yeshua. I will definitely continue reading the books recommended and written by Archbishop Dr. Dominiquae Bierman. Thank you. Many blessings.
Aaron Vargas, Costa Rica